Pomoc a riešenia v automatizácií

s merateľnými výsledkami. Spôsobujeme, aby stroje fungovali, výrobné linky vyrábali, aby novo vyvinuté stroje a zariadenia boli produktívnejšie a spoľahlivejšie, aby boli predávané a aby dávali užívateľom osoh. Naším cieľom je, aby sa naše firmy rozvíjali a expandovali, aby sme sa všetci mali lepšie.

Návrh

Analyzujeme úlohy a požiadavky zákazníkov, navrhujeme riešenia, doporučujeme optimálne riešenie, navrhujeme komponenty a systém, ktorý vyrieši zadané úlohy.


Riešenie

Konečný návrh riešenia, schválenie zákazníkom, dodanie komponentov, inštalácia a implementácia komponentov a systému.Test riešenia

Testujeme funkčnosť konečného návrhu riešenia. V prípade potreby za stanovených podmienok požičiavame na testovanie funkčné typy a to aj vo výrobnej prevádzke.Servis

Poskytovanie návodov na použitie, technickej dokumentácie, 24 hodinový hotline support, ďalší rozvoj riešenia, záručný a pozáručný servis.


Dodávame funkčné riešenia v oblasti senzoriky a automatizácie v priemysle, odstraňujeme problémy spôsobené statickou elektrinou.

S dobrou znalosťou a s bohatými praktickými skúsenosťami pomáhame našim zákazníkom riešiť ich úlohy a potreby v oblasti automatizácie v priemysle, snímačov polohy (optických, indukčných, lineárnych, rotačných inkrementálnych a absolútnych, magnetických, ultrazvukových, kapacitných, atď.), skenerov 1D/2D kódov, vision senzorov a inteligentných kamier na rozpoznávanie obrazu objektov, 1D/2D skenerov predmetov, bezkontaktných kódovaných bezpečnostných spínačov na dvere a zámky, displejov a regulátorov, LED svetelných signalizačných veží, zvukovej signalizácie, majákov, LED pracovných svetiel, bezpečnostných optických bariér a spínačov, odstraňovania problémov spôsobených statickou elektrinou, eliminácie a generovania statickej elektriny, jednofázových a trojfázových záložných zdrojov UPS, a tak im umožňujeme mať osoh z nami dodaného tovaru, systému, inštalácie a služby.

Presné detekovanie polohy plechu počas lisovania

Riešenie požiadavky zákazníka na presné detekovanie polohy plechu počas lisovania.

Rozpoznávanie typov zadných svetiel

Snímač typu HK12PB8 od Wenglor Sensoric na rozpoznávanie typov zadných svetiel automobilu

Robíme veci lepšie a lepšie

Vždy sa riadime nasledovnými princípmi:

Nepretržitá inovácia

Inovácia je vždy prvý faktor a najdôležitejšia vec vo vývoji. Vývoj nových komponentov, použitých produktov u našich dodávateľov a organizačná štruktúra ako aj efektívnejšia prevádzka u nás sa nikdy nezastavili. Sme presvedčení, že naši zákazníci aj naši dodávatelia majú z tejto inovácie osoh.

Spoľahlivé a pravidelné služby

Robíme všetko pre najrýchlejšie dodanie predmetu Vašej objednávky. Využívame pritom spoľahlivé a overené logistické kanály. Tovar, ktorý máme v sklade, dostanete do 24 hodín. Tovar, ktorý je v sklade u výrobcu, dostanete do 7 dní, v prípade urgentnej potreby ho dostanete leteckým kuriérom do 1-3 dní. Pri zachovaní určitých podmienok, odozvu na Váš dopyt alebo otázku dostanete od nás do 24 hodín. Odbornú technickú podporu Vám poskytneme v čo najkratšom možnom čase. Naše lojálne služby Vás sprevádzajú celým obchodným procesom s nami, od ponúknutia riešenia na Váš dopyt, cez vybavenie rýchleho dodania tovaru alebo systému až po poskytovanie rôznej podpory po predaji.


Najvyššia kvalita

Každý tovar poskytujeme v TOP kvalite, ktorá je základom našich zásad. Všetci naši dodávatelia boli vybraní starostlivo tak, aby TOP kvalita ich výrobkov a servisu bola zaručená.


Morálny kódex

Firma EXIM-TECH s.r.o. sa zaväzuje vo svojich podnikateľských aktivitách rešpektovať zákony SR a EU a zákony krajín, na území ktorých pôsobí, podnikať v súlade s dobrými mravmi a podporovať hospodársku súťaž v duchu pravidiel fair play.

Firma EXIM-TECH s.r.o. dbá o ochranu životného prostredia. Kdekoľvek realizuje svoje aktivity a poskytuje služby, rešpektuje platné technologické a ekologické normy.

Firma EXIM-TECH s.r.o. buduje svoje vzťahy k zamestnancom, obchodným partnerom, zákazníkom, dodávateľom, veriteľom, ku konkurencii i k celej verejnosti na základe dôvery, úcty, rešpektovania základných ľudských práv a bez akejkoľvek diskriminácie.Podujatia

7.12.2016 - Nové Zámky

Seminár o kamerách, ktorý vám vyrieši problém s kontrolu kvality vašich výrobkov.

Newsletters