Táto stránka používa Cookies

- používaním stránky súhlasíte s využitím cookies pre zabezpečenie jej plnohodnotnej funkčnosti Viac info

Súhlasím

Spôsoby odstraňovania nepriaznivých dôsledkov prítomnosti statickej elektriny na strojoch a zariadeniach

Prítomnosť statickej elektriny na strojoch a zariadeniach spôsobuje množstvo nepríjemných efektov a nebezpečných situácií. Obslužný personál dostáva elektrické šoky spôsobené elektrickým výbojom a to niekedy až do vzdialenosti 50 cm. Tieto šoky ohrozujú zdravie, znepríjemňujú personálu manipuláciu s materiálom, a tak narúšajú pracovný proces.

 

V prostrediach s nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo výbuchu, elektrické výboje spôsobujú nebezpečné zvýšenie pravdepodobnosti vzniku požiaru alebo výbuchu.

Fraser Anti-Static Technique je špecialista na problémy so statickou elektrinou v priemysle. Vyrába široké spektrum eliminátorov statickej elektriny, dúchadiel s ionizovaným vzduchom (aj na čistenie od prachu a nečistôt), ionizačné pištole a ionizačné trysky (aj štrbinové), atď. aj pre výbušné prostredia s ATEX certifi káciou. Jeho spokojní zákazníci sú z oblasti plastového, baliaceho, tlačiarenského, farmaceutického, potravinárskeho priemyselného odvetvia.


Príklady aplikácie odstraňovania statickej elektriny (elektrického náboja)

  


Tampónová tlač


Tampón, ktorý je vyrobený na báze silikónových materiálov, sa vplyvom stlačenia nabíja elektrostatickým nábojom. Výsledkom je rozmazaná alebo neostrá potlač. Elektrostatický náboj je v tampóne alebo v potlačovanom výrobku alebo vzniká v momente pritlačenia tampónu na výrobok. Tiež dochádza k priťahovaniu prachu na všetky pracovné povrchy. Elektrostatický náboj môžeme eliminovať elektrostatickými ionizátormi vzduchu. Ak elektrostatický náboj vzniká pri otlačení tampónu o predlohu, môže byť neutralizovaný FRASER Anti-Static Techniques lištou typu 1250, ktorá sa umiestni medzi predlohu a potlačený predmet. Ak náboj vzniká pri otlačení na predmet, je možné použiť niektorý z eliminátorov s väčším dosahom, napr. IONSTORM 3700. Na elimináciu náboja a súčasné odstránenie prachu je možné použiť niektorý z typov Airgun 4100, 5000, 1250, všetky s prívodom vzduchu, dúchadlo 2000 alebo model 4200 so vzduchovými tryskami.


Sieťotlač


V procese nanášania farby sieťotlačou sú dva momenty, kedy sa stretneme s elektrostatickým nábojom. Pri nanášaní farby a pri odoberaní potlačeného materiálu dochádza k jeho elektrostatickému nabitiu. Hodnoty môžu dosahovať až 60 kV. Aj samotný pás, prechádzajúci cez sušiacu pec, sa nabíja na 10 až 20 kV. Kombinácia týchto dvoch faktorov spôsobuje problémy pri ukladaní materiálu na pás pri vstupe do pece a tiež lepenie potlačeného materiálu na konci pása. Riešením môže byť použitie elektrostatických eliminátorov typu IONSTORM a 1250, ako je to vidieť na obrázku. Pri vysokovýkonnej tlači môžeme použiť typ eliminátora 1250 Super80, táto lišta je schopná eliminovať statickú elektrinu s rýchlosťami prístupu materiálu až 1000 m/min. 1250 Super80 lišta je dostupná v dĺžke až do 6 m, jej pracovná vzdialenosť je do 200 mm.


Lisovanie plastov fúkaním


Malá vzdialenosť horúcich plastových predforiem (predtvar) pri lisovaní rôznych fl iaš vyfukovaním spôsobuje ich vzájomné elektrostatické odtláčanie (majú rovnaký náboj) alebo priťahovanie (majú opačný náboj) ku kovovým častiam formy. To má za následok zvýšenie počtu chybných výrobkov. Ideálnym riešením je elektrostatický eliminátor IONSTORM 3700 s generátorom 3850. Dosahuje účinné odstraňovanie statickej elektriny až do 2 metrov bez podpory vzduchu. V závislosti od okolitého prostredia, v praxi najúčinnejšia pracovná vzdialenosť je od 250 mm do 1 metra bez podpory vzduchu.


Lisovanie plastov na vstrekolisoch


Ak sú výlisky veľmi malé, môže dochádzať po otvorení formy k ich prilepeniu v dutine namiesto samovoľného vypadnutia do zásobníka. To môže byť odstránené veľmi tenkým ionizovaným prúdom vzduchu (tzv. Air Knife – 1250), ktorý je nasmerovaný do vnútra formy. Ďalším nepríjemným sprievodným javom pri lisovaní plastov je, že dochádza k hromadeniu elektrostatického náboja v zásobníku. Tento náboj je možné odstrániť eliminátormi napr. model 1250, 2000, IONSTORM 3700.


Pri vysokorýchlostnej produkcii aj tu môžeme použiť typ eliminátora 1250 Super80, s rýchlosťami prístupu materiálu až 1 000 m/min.


Výroba a delenie plastových profilov


Pri výrobe plastových profilov pretláčaním dochádza k ich elektrostatickému nabitiu. Taktiež ak plastové profi ly delíme alebo inač opracujeme vzniká elektrostatický náboj. Napr. pri delení profi lov (výroba plastových okien) vznikajúce triesky v plyvom elektrostatického náboja sú priťahované k plastovému profi lu. To spôsobuje problémy pri ďalšom spracovaní. Riešením je použitie ionizačnej tyče v kombinácii so silným a tenkým prúdom vzduchu tzv. AIR KNIFE, model 5000.


Lakovne v automobilkách, u výrobcov bielej techniky


Model 5500 Ionised Air Knife – Fan Driven kombinuje vysoko účinný eliminátor statickej elektriny so vzduchovým nožom napájaným dúchadlom. Tento vzduchový nôž s dúchadlom produkuje veľké množstvo ionizovaného vzduchu, ktorý má vysokú účinnosť. Prevádzkové náklady sú zvyčajne až o 90 % nižšie než podobný eliminátor, ktorý využíva stlačený vzduch z kompresoru alebo zásobníka vzduchu. Použitie je veľmi ekonomické, hlavne keď ho porovnáme s alternatívami používajúcimi stlačený vzduch z kompresoru. Používa sa odstránenie nečistôt z výliskov, karosérií automobilov, tabúľ, dosiek, plechov, platní, rotačných roliek papierov a elektrických komponentov a podobne.


Fraser Anti-Static Techniques vyrába aj veľkorozmerové „brány“ – eliminátory statickej energie a odstraňovače prachu a nečistôt, napríklad čistiaca brána pre lakovne v automobilkách s rozmermi: šírka 3 m a výška 2 m.

 

Eximtech logo

Kontakt

Obchodný názov: EXIM – TECH, s.r.o.
Sídlo: Partizánska cesta 456/76, 97401 Banská Bystrica
Email: eximtech@eximtech.sk
Telefón: +421 48 4147 086
GPS: 48°44'26.00"N, 19°9'54.90"E
IČO: 36055841
IČDPH: SK2020090149